?

Log in

Dingęs Vilnius [entries|friends|calendar]
Dingęs Vilnius
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Vilniaus katedra [09 Feb 2016|09:16am]

tos4
Vilniaus katedra ir aikštė apie 1918 m. (Nuotr. iš valdovurumai.lt).

post comment

Aušros vartai [07 Oct 2015|09:18am]

tos4


via
post comment

Vilnius dailėje [30 Aug 2015|12:11am]

levas
Jokūbo ir Pilypo bažnyčia
Vilnius dailėje. Nemaža vaizdų kolekcija.
post comment

Gatvės plovimas, Vilnius 1964m [05 Jun 2015|11:10am]

tos4
Romualdas Rakauskas: Gatvės plovimas, Vilnius 1964m. Iš ciklo "Vilniaus ir Kauno šiokiadieniai" 1965–1972
via
post comment

Vilniaus katedra pastoliuose [05 Jun 2015|11:09am]

tos4
Boleslava Zdanovska: Vilniaus katedra pastoliuose. XX a. 4 deš. Rinkinys Boleslavos ir Edmundo Zdanovskių negatyvų rinkinys. Lietuvos dailės muziejus
via
post comment

Vilniaus šiokiadieniai [14 May 2015|08:18am]

tos4
Romualdas Rakauskas. Iš ciklo „Vilniaus šiokiadieniai“ (1960–1965 m.) kamane.lt
via
post comment

Vilniaus šiokiadieniai [20 Apr 2015|10:18am]

tos4
Romualdas Rakauskas: Vilniaus šiokiadieniai, 1963m.
via
post comment

Karininkų namai (Vilniaus g. 9, Vilnius) [16 Apr 2015|01:44am]

levas


Jan Bułhak (1876–1950)

Sukūrimo metai: XX a. 4–as d–met
1 comment|post comment

Justiniškės [03 Apr 2015|11:14am]

tos4
Justiniškių rajonas, 1984
via
1 comment|post comment

Basanavičiaus gatvė. 1974 m [31 Mar 2015|08:46am]

tos4
J. Basanavičiaus gatvė. 1974 m., Vilnius.
A. Reklaičio nuotr., Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Nuotrauka iš Ingos Liutkevičienės knygos „Deja vu. Vilnius 1974-1990“.
via
post comment

Paminklas Vincui Mickevičiui-Kapsukui [27 Mar 2015|11:07am]

tos4
Paminklas Vincui Mickevičiui-Kapsukui, 1990m.
Skulptorius P.Vaivada. delcampe.net
via
post comment

Troleibusas [12 Mar 2015|08:29am]

tos4via
post comment

Vokiečių g. [03 Mar 2015|09:48am]

tos4
Vilnius. Vokiečių g. (tada Muziejaus g.) Rotušė ir Šv. Kazimiero bažnyčia.
Muziejaus gatvės užstatymo projektas buvo parengtas 1953 m.
via
post comment

Rotušė [03 Mar 2015|09:46am]

tos4
1944
via
post comment

Namas ir Šv. Konstantino ir Michailo cerkvė Wielka Pohulianka gatvėje [03 Mar 2015|09:36am]

tos4
1944 m. Vilnius.
Namas ir Šv. Konstantino ir Michailo cerkvė Wielka Pohulianka gatvėje (dab. J. Basanavičiaus).
via
post comment

Vokiečių gatvė [13 Dec 2014|11:04am]

tos4
Vokiečių gatvės darbai, 1956m. viv.ltvia
post comment

Skveras prie Komjaunimo gatvės [07 Dec 2014|11:09am]

tos4
Algirdas Vileikis: Skveras prie Komjaunimo gatvės, 1986m. iš „Vilnius. Tarybų Lietuvos sostinė“. Vilnius, „Mintis“.via
post comment

J. Basanaviciaus gatvė [25 Jul 2014|01:29pm]

tos4


via
post comment

Teatro rūmai [25 Jul 2014|01:26pm]

tos4


via
post comment

Kino teatras „Aušra“ [20 Jul 2014|10:53am]

tos4
Kino teatras „Aušra“ Komjaunimo g. 50 (Pylimo g. 50), 1978 m.via
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]